Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ DEMODEX

Σύμφωνα με μελέτη που έκανε μια ερευνητική ομάδα επιστημόνων βρέθηκε μια άμεση συσχέτιση μεταξύ του σακχαρώδη διαβήτη και την δυνατότητα προσβολής από το Demodex Folliculorum.
 
Συνολικά 69 ασθενείς (38 γυναίκες) συμμετείχαν στη μελέτη.   Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη παράμετρο ηλικία, το φύλο ή μάζα σώματος μεταξύ ασθενών.    


Ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των ασθενών με κακή  ρύθμιση  της γλυκόζης του αίματος είχαν  προσβληθεί από Demodex  folliculorum   σε σύγκριση με τους ασθενείς με καλά ελεγχόμενο σάκχαρο.

Συμπερασματικά, η κακή ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος αυξάνει την ανάπτυξη του  Demodex folliculorum   σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ενηλίκων).

Στο Οφθαλμολογικό μας Κέντρο η παράμετρος του σακχαρώδους Διαβήτη λαμβάνεται υπόψιν μας στη θεραπεία του Ντέμοντεξ.
Χρειάζεται, μεταξύ άλλων,  καλή  ρύθμιση του σακχάρου προκειμένου να έχουμε πιο καλά και μόνιμα αποτελέσματα στη θεραπεία μας.

Διαβάστε επίσης: Διαβήτης και Οφθαλμός