Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Μ: ΒΡΗΚΑ ΛΥΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥ

Για τον Οφθαλμίατρο κ. Βασίλη  Παπαδόπουλο, τι να πρωτοπώ;

Ένας εξαιρετικός γιατρός, βαθύς γνώστης της επιστήμης του, που εξέτασε σε βάθος την περίπτωση μου, αφιερώνοντας πολύ χρόνο.

 Σύγχρονος εξοπλισμός, άριστη οργάνωση και πολύ φιλικό το κλίμα.

 Μου έδωσε λύση σε χρόνιο πρόβλημα μου που με ταλαιπωρούσε πολύ καιρό.