Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

ΑΡΙΣΤΕΑ Β.: Διέγνωσε τη χρόνια πάθηση μου από Demodex...

Ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος μου δημιούργησε εμπιστοσύνη καθώς αποδείχτηκε ότι είναι εξειδικευμένος και έμπειρος επαγγελματίας.
Διέγνωσε τη χρόνια πάθηση μου από Demodex που με ταλαιπωρούσε επί πολλά έτη.
Κατόπιν με καθοδήγησε στην αντιμετώπισή του προβλήματος.