Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ


      Βλεφαρίτιδα από παρασιτικό άκαρι Demodex πριν τον καθαρισμό

     Βλεφαρίτιδα από παρασιτικό άκαρι Demodex μετά τον καθαρισμό

Στις παραπάνω φωτογραφίες βλέπετε τα εντυπωσιακά απότελέσματα που έχει η χρήση της ειδικής συσκευής με την οποία επιτυγχάνουμε να καθαρίσουμε τις βλεφαρίδες και ιδιαίτερα τις περιοχές που εκφύονται οι βλεφαρίδες από τους κυλινδροειδείς σχηματισμούς που τις περιβάλλουν.
Αυτοί οι σχηματισμοί αποτελούνται από βλαβερές φλεγμονώδεις ουσίες που τις περισσότερες φορές αποτελούν ισχυρές ενδείξεις προσβολής από το παρασιτικό άκαρι Demodex.