Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ DEMODEX;


 Όπως έχει πιστοποιηθεί από πολλούς ερευνητές το κάπνισμα είναι ένας από τους σημαντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες  για  την προσβολή μας από το παράσιτο demodex.

Το κάπνισμα, μια βλαβερή συνήθεια που ενέχεται για μιά σειρά παθήσεων όπως καρκίνου, πνευμονικών και καρδιακών παθήσεων κλπ, συγκαταλέγεται στην ομάδα των παραγόντων κινδύνου για την προσβολή μας από την Δεμοδίκωση, όπως ονομάζεται η πάθηση που προκαλείται από το παράσιτο demodex.
Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται η προσβολή από τη ροδόχρου νόσο, η κατανάλωση οινοπνεύματος, το άγχος, τα ζεστά ροφήματα, τα πικάντικα τρόφιμα, οι απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και  όπως προαναφέραμε, το κάπνισμα.
Το παράσιτο Demodex είναι η κύρια αιτία της βλεφαρίτιδας που κάνει εκατομμύρια ατόμων να υποφέρουν.
Σε μια πρόσφατη  πανεπιστημιακή μελέτη που   έγινε για να διερευνήσει τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην στιβάδα των δακρύων διαπιστωθηκαν τα παρακάτω:
 
Το κάπνισμα έχει σαφείς επιπτώσεις στην διαταραχή και κακή λειτουργία του στρώματος λιπιδίων της δακρυικής στιβάδας.

Το ελαιώδες στρώμα των λιπιδίων παράγεται από τους Μεϊβομιανούς αδένες των ματιών. Βρίσκεται στο  ανώτερο στρώμα του δακρυϊκού φιλμ και  είναι άμεσα υπεύθυνο για τη λίπανση και την παρεμπόδιση  της εξάτμισης του υδαρούς στρώματος των δακρύων.
 


Ο καπνός του τσιγάρου, ακόμη και μέσω του παθητικού καπνίσματος, μέσω της εισπνοής μεταφερόμενος με την κυκλοφορία του αίματος, οδηγεί σε αλλαγή της ελαιώδους στιβάδος των δακρύων και έτσι επιδεινώνει το σύνδρομο ξηροφθαλμίας (Dry Eye Syndrome). Η κατάσταση αυτή είναι σαφώς  χειρότερη στα παιδιά που υφίστανται το παθητικό κάπνισμα. Παρόμοια επίδραση βρέθηκε ότι έχει και η κατανάλωση οινοπνεύματος.

Το κάπνισμα αποδείχτηκε ότι επιδεινώνει ακόμη περισσότερο το χρόνο διάσπασης της προκερατείου στιβάδας των δακρύων που ελέγχεται με μια εξέταση που καλείται Εξέταση χρόνου διασπάσεως των δακρύων ή Break Up Time Test (BUT Test).